B.A.H. PickBenito geeft leiding aan de strafpoot van Sewcharan Advocaten en treedt ook regelmatig op in civiele processen. Behalve deze praktijkgerichte activiteiten is hij eindverantwoordelijk voor de financiële administratie van het kantoor. Benito is vanaf 11 april 2006 verbonden aan het kantoor. Hij studeerde op 8 maart 2004 af aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam met als afstudeerrichting strafrecht. In Nederland heeft hij na zijn afstuderen gewerkt als juridisch medewerker bij “het Juridisch Adviesbureau”, waar hij zich voornamelijk bezighield met arbeidsrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen.

In april 2013 heeft Benito als panellid opgetreden bij “de Rondetafelgesprekken Advocaten Strafrecht” in het kader van de Raio Opleiding Zittende Magistratuur 2010-2014. In februari 2015 heeft hij als inleider opgetreden op het seminar “Afschaffing van de doodstraf in Suriname”. Op dit seminar heeft hij zijn visie over de afschaffing van de doodstraf met de aanwezigen gedeeld. Niet lang daarna is het Wetboek van Strafrecht door ons Parlement gewijzigd. De doodstraf komt in de nieuwe wet niet meer voor.

“Zelfverzekerd, betrouwbaar, vastberaden, dynamisch en flexibel dat ben ik ten voeten uit. Voetballen daar blijf ik voor op en is ook mijn hobby. Ik vind dat alle mensen een eerlijke kans verdienen en daarvoor zet ik mij in.”