C.S. DjajadiCheryl houdt zich in deze periode bezig met zaken op het gebied van het civiele recht, in het bijzonder het vermogensrecht en het personen- en familierecht. Het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht heeft ook haar interesse.

Cheryl is per 1 oktober 2012 bij Sewcharan Advocaten in dienst getreden. Zij heeft in december 2013 de masteropleiding Surinaams Recht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname met goed gevolg afgerond.

In 2016 is zij toegelaten als advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname.

“Ik behartig de belangen van de cliënt in alle oprechtheid en met veel moed.”