Gerold SewcharanGerold trekt al vanaf 2008 de civiele sectie van de praktijk, met name de onderdelen contracten- en ondernemingsrecht. Financieel recht, een rechtsgebied dat ook in Suriname in ontwikkeling is, geniet echter al jaren zijn interesse en is nu voor hem het meest uitdagende geworden. Naast zijn vakinhoudelijke taken is hij belast met de bestuurlijke leiding van het kantoor.

Gerold is in Paramaribo geboren, vertrok in 1986 naar Nederland en studeerde in 1995 af aan de Rijks Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Burgerlijk recht. Tot 2000, toen keerde hij namelijk terug naar Suriname, heeft hij op een advocatenkantoor in IJsselstein, Utrecht, in loondienst gewerkt. In 2001 richtte hij het kantoor op.

In Nederland heeft hij hoofdzakelijk zaken gedaan op de gebieden: bestuurs-, straf- en personen- en familierecht. In Suriname is hij vooral bekend geworden door zijn optreden in grote nationale en internationale strafzaken. Zijn deskundige beroepshouding heeft ertoe geleid dat hij werd gevraagd de cursus strafprocesrecht te verzorgen van de Beroepsopleiding voor de Advocatuur georganiseerd door de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland, gevestigd te Paramaribo. Ook was hij door het Ministerie van Justitie en Politie benaderd om zitting te nemen in de commissies voor de herziening van de wetboeken van strafrecht en van strafvordering. Daarnaast heeft hij voor de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland met advocaten en rechters uit binnen- en buitenland, ook van internationale hoven, opgetreden als counterpart en co-docent in verdiepingscursussen op de gebieden straf(proces)recht en mensenrechten.

In 2014 heeft hij als counterpart in opdracht van voornoemde stichting gefungeerd bij de training “Overtuigend Pleiten” en bij de cursus “Beroepsethiek en Beroepsattitude in de Advocatuur”.

“Ik ben rationeel ingesteld maar negeer niet mijn intuïtie, geef om mensen en houd van de natuur.”