SERVICES

How can we help you?

Sewcharan & Pick can advise and assist you in various areas of law. Please click on the various tabs to learn about some of our services. Our clients include private individuals, companies (limited liability companies, sole traders, etc.), central and local government.

CONSULTANCY

Wij geven cliënten allerhande adviezen op diverse rechtsgebieden die de rechtspositie van de cliënten beschermen. Hieronder valt ook het voeren van onderhandelingen en opstellen van overeenkomsten.

ADVISE ON PRIVATE PROCEDURE LAW AND LITIGATION

Wij beschikken over een team van ervaren advocaten met kennis over haast alle rechtsgebieden binnen de civiele procespraktijk.

ADVICE ON CRIMINAL LAW AND LITIGATION

Wij hebben gespecialiseerde strafrechtadvocaten die u kunnen bijstaan bij alle procedures die samenhangen met het strafrecht.

ADVICE ON ADMINISTRATIVE LAW AND LITIGATION

Het geven van advies bij de aanvraag van allerhande vergunningen en van de begeleiding daarbij behoort ook tot onze dienstverlening.