ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE ADVIES- EN PROCESPRAKTIJK

IN ADMINISTRATIEVE ZAKEN KUNNEN DE VOLGENDE DIENSTEN WORDEN VERRICHT:
  • Het geven van advies bij aanvraag van allerhande vergunningen
  • Het doen van en begeleiden bij de aanvraag van allerhande vergunningen
  • Het indienen van bezwaar- en beroepschriften
  • Het optreden bij hoorzittingen
  • Het instellen van administratiefrechtelijke korte gedingen
  • Het instellen van vorderingen bij het Ambtenarengerecht bij het Hof van Justitie