CIVIELE ADVIES- EN PROCESPRAKTIJK

DE CIVIELE PROCESPRAKTIJK BESTAAT ONDER MEER UIT:

Het voeren van procedures in kort geding voor eisende en verwerende partijen, zowel in eerste aanleg bij de kantongerechten in Paramaribo en Nickerie, als ook in hoger beroep bij het Hof van Justitie te Paramaribo, over vorderingen waaronder:

 • De nakoming van overeenkomsten onder verbeurte van een dwangsom
 • De stopzetting dan wel schorsing van de executie van vonnissen, hypotheek- of pandakten
 • Verboden dan wel geboden onder verbeurte van een dwangsom
 • De betaling van geldsommen uit overeenkomst
 • Voorschotten op schadevergoeding uit wanprestatie of onrechtmatige daad
 • Belediging, smaad of laster, bijvoorbeeld een bericht in de media
 • De levering van roerende of onroerende goederen
 • De afgifte van goederen in geval van onrechtmatig bezit
 • De doorbetaling van loon bij nietig ontslag

Het voeren van bodem- en raadkamerprocedures voor eisende en verwerende partijen, zowel in eerste aanleg bij de kantongerechten in Paramaribo en Nickerie, als ook in hoger beroep bij het Hof van Justitie van Suriname te Paramaribo, over vorderingen/verzoeken waaronder:

 • De ontbinding van overeenkomsten
 • De vernietiging dan wel nietigverklaring van overeenkomsten, verbintenissen of bedingen
 • De ontbinding van arbeidsovereenkomsten
 • Volledige schadevergoedingen uit wanprestatie en onrechtmatige daad
 • Letselschade
 • Conservatoir (derden)beslag op roerende- en onroerende goederen en op tegoeden bijvoorbeeld bij banken
 • Echtscheiding
 • Voogdij
 • Alimentatie (kind / partner)
 • Scheiding en deling van gemeenschappen van goederen

Het optreden ter terechtzittingen, bijvoorbeeld:

 • Begeleiden van cliënten ter terechtzitting tijdens comparities van partijen of getuigenverhoren
 • Voeren van pleidooien
 • Optreden namens cliënten bij descentes en raadkamerprocedures