Ons team

Mr. Gerold R. Sewcharan

Gerold is oprichter van het kantoor Sewcharan & Pick. Na in 1995 als civilist aan de Universiteit Leiden te zijn afgestudeerd, heeft hij in Nederland de beroepsopleiding advocatuur gedaan en tot zijn terugkeer naar Suriname in 2000 als advocaat gewerkt in Utrecht op de gebieden Bestuurs-, Arbeids-, Straf- en Personen- en Familierecht. In Suriname is zijn focus na eerst te zijn gericht op het strafrecht door de groei van het kantoor voornamelijk komen te liggen op het civiele recht. Het Contracten-, Ondernemings-, Vennootschaps- en Financieel Recht vormen thans de hoofdmoot van zijn werkveld. Maar ook op het gebied van het Staatsrecht heeft Gerold veel ervaring opgedaan.

“Ik ben behoudend; niet impulsief, geef om mensen en houd van de natuur.”

Gerold is in Paramaribo geboren. Hij studeerde in 1995 af aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Burgerlijk Recht, in het bijzonder contractenrecht. Tot 2000 heeft hij op een advocatenkantoor in IJsselstein, Utrecht, in loondienst gewerkt.

In Nederland heeft hij hoofdzakelijk op de gebieden Vreemdelingen-, Sociale Zekerheids-, Arbeids-, Straf- en Personen en Familierecht geadviseerd en geprocedeerd. In 2001 richtte hij zijn eigen praktijk op in Suriname.

Hier is in de eerste jaren van zijn praktijk vooral bekend geworden door zijn optreden in grote nationale en internationale strafzaken. Zijn deskundige beroepshouding heeft ertoe geleid dat hem werd gevraagd de cursus strafprocesrecht te verzorgen in de Beroepsopleiding voor de Advocatuur georganiseerd door SJSSN (thans CDR). Daarnaast heeft hij voor deze organisatie met advocaten en rechters uit binnen- en buitenland, onder

andere van Internationale hoven, opgetreden als counterpart en co-docent in verdiepingscursussen op de gebieden straf(proces)recht en mensenrechten. Door het Ministerie van Justitie en Politie van Suriname werd hij ook benaderd om zitting te nemen in de commissies herziening wetboeken van strafrecht en strafvordering. De groei van de civiele praktijk van het kantoor zorgde er echter voor dat hij zich de laatste vijftien jaren uitsluitend richt op het Burgerlijk Recht. Gerold verdiept zich thans in de belangrijke vraagstukken van het ondernemings- en vennootschapsrecht, zoals bestuurdersaansprakelijkheid en de rechten en plichten van de aandeelhouder in grote vennootschappen. Zijn interesse gaat uit naar het Financieel Recht.

Mr. Benito A.H. Pick

Na zijn afstuderen in 2004 aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam heeft Benito als juridisch medewerker zijn krachten gegeven bij een adviesbureau. In 2006 is hij als advocaatstagiair gestart bij Sewcharan & Pick en is hij in 2007 toegelaten als advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname. Benito is gespecialiseerd in het strafrecht maar treedt ook op in civiele procedures. Benito geeft samen met Gerold Sewcharan leiding aan Sewcharan & Pick.

“Zelfverzekerd, betrouwbaar, vastberaden, dynamisch en flexibel dat ben ik ten voeten uit. Voetballen daar blijf ik voor op en is ook mijn hobby. Ik vind dat alle mensen een eerlijke kans verdienen en daarvoor zet ik mij in.”

Benito studeerde op 8 maart 2004 af aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam met als afstudeerrichting strafrecht. In Nederland heeft hij na zijn afstuderen gewerkt als juridisch medewerker bij “het Juridisch Adviesbureau”, waar hij zich voornamelijk bezighield met arbeidsrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen.

Benito is vanaf 11 april 2006 aan het kantoor verbonden en werkt voornamelijk op het gebied van het strafrecht maar treedt ook regelmatig op in civiele processen.

In april 2013 heeft Benito als panellid opgetreden bij “de Rondetafelgesprekken Advocaten Strafrecht” in het kader van de Raio Opleiding Zittende Magistratuur 2010-2014.

In 2019 heeft hij samen met Gerold Sewcharan een tweedaagse workshop verzorgd in het kader van de VIO Opleiding Staande Magistratuur.

In februari 2015 heeft Benito als inleider opgetreden op het seminar “Afschaffing van de doodstraf in Suriname”. Op dit seminar heeft hij zijn visie over de afschaffing van de doodstraf met de aanwezigen gedeeld. Niet lang daarna is het Wetboek van Strafrecht door ons parlement gewijzigd. De doodstraf komt in de nieuwe wet niet meer voor.

Vanaf 2014 verzorgt Benito op verzoek van SJSSN, thans CDR, de cursussen Beroepsethiek & Beroepsattitude, Strafprocesrecht en Praktijkleer I & II in de Beroepsopleiding voor de Advocatuur georganiseerd door deze organisatie.

Mr. Eva D. Esajas

In 1995 is Eva afgestudeerd af aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname met een Master in Surinaams recht. Daarna heeft zij zich in Nederland verder gespecialiseerd in het civiele recht. Verder heeft zij werkervaring opgedaan bij diversie advocatenkantoren in Nederland en Suriname en er gewerkt als juridisch medewerker, student-stagiaire en advocaatstagiaire.

In 2007 is Eva beëdigd tot advocaat en sinds 2010 werkzaam bij Sewcharan & Pick waar zij zich voornamelijk richt op het Personen- en Familie-, Arbeids- en Vermogensrecht.

“Een rechtvaardige samenleving waarin in iedereen gelijke kansen heeft en in vrijheid kan leven.” Daar gelooft Eva in.

Om dit te bereiken, althans te benaderen, moet eenieder vrije toegang hebben tot het recht en hun rechten ten volle kunnen beleven. Eva ziet het uitoefenen van haar beroep als een manier om hieraan bij te dragen.

Eva kan zich goed inleven in een ander en is breed maatschappelijk georiënteerd. Daarnaast heeft zij van huis uit een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Haar karakter in combinatie met haar ervaring als juriste zijn de juiste ingrediënten voor de rechtsbijstand voor eenieder die recht zoekt. Eva beschouwt elke zaak als uniek en ziet het als haar persoonlijke missie een passende oplossing te vinden voor iedere rechtzoekende (individu, bedrijf of organisatie) die haar benadert.

Eva gelooft in het vergaren én overdragen van kennis. Daarom heeft zij regelmatig lesmodules verzorgd voor aankomende advocaten aan de Beroepsopleiding Advocatuur van het huidige Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), met name echtscheidingsrecht en beroepsattitude en -ethiek. Het uitdagende beroep van advocaat moet op een gedegen wijze uitgeoefend worden. De kwaliteit kan alleen geleverd worden door continue scholing en maatschappelijke betrokkenheid en daar staat zij voor in.

Mr. Cheryl S. Djajadi

Cheryl is in 2016 als advocaat beëdigd bij het Hof van Justitie van Suriname. Zij heeft in 2013 de Masteropleiding Surinaams Recht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname afgerond en is vanaf 2012 verbonden aan Sewcharan & Pick, eerst als juridisch medewerker en daarna als advocaatstagiair en sinds 24 juni 2016 als advocaat. Cheryl is gespecialiseerd in het civiele recht, in het bijzonder het vermogensrecht en het personen- en familierecht. Daarnaast adviseert en procedeert zij ook in arbeids- en huurrechtkwesties.

Anthony J. Heath LLM

Anthony behaalde zijn Bachelor diploma Surinaams Recht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in maart 2011 en rondde de Masteropleiding Surinaams Recht in 2015 af. Vanaf 2012 was hij werkzaam op de Griffie der Kantongerechten voor Strafzaken als fungerend griffier en vanaf 2015 ook als griffier bij de Krijgsraad. Dit bleef hij tot 2018. In december 2018 ging hij een nieuwe uitdaging aan als advocaatstagiair bij Sewcharan & Pick.

Ervan overtuigd dat elkeen recht heeft op rechtsbijstand en bereid dit recht naar beste kunnen te verdedigen, heeft Anthony onder de kundige leiding van zijn patroon mr. G.R. Sewcharan flink aan de weg getimmerd en heeft hij in augustus 2022 zijn eindbestemming bereikt. Op 24 augustus 2022 is Anthony als advocaat beëdigd bij het Hof van Justitie van Suriname. Vooralsnog richt hij zich op de algemene rechtspraktijk.

Mr. Judith H.M. van der Gugten

Judith heeft na eerst in Nederland werkzaam te zijn geweest, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1992 de studie Nederlands Recht afgerond. Zij is tevens professioneel opgeleid mediator. Judith heeft vanaf 1997 in Suriname onder meer op management- en directieniveau gewerkt en als docent-trainer bij de Beroepsopleiding voor Advocaten. Vanaf 2019 is zij als parttime advocaatstagiair verbonden aan Sewcharan & Pick. Op 19 juli 2023 is Judith beëdigd als advocaat. Judith voert een algemene rechtspraktijk.

Judith heeft na afronding van de Lerarenopleiding in Nederland, rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na enige jaren in Nederland als jurist gewerkt te hebben, is zij in 1997 naar Suriname geremigreerd.

Judith heeft ruime werkervaring op management- en directieniveau in zowel het bedrijfsleven als de non-profitsector. Ook heeft zij onder meer onderwijs verzorgd in de Beroepsopleiding Advocaten en is zij actief als mediator. Zij heeft in verschillende functies bij SJSSN (thans CDR) de juridische sector in Suriname goed leren kennen. In 2019 was zij als projectleider tevens medeverantwoordelijk voor het Project ‘Ontsluiting Rechterlijke Uitspraken in Suriname’ dat geresulteerd heeft in een website voor het Hof van Justitie en een uitsprakendatabank.

In 2008 in Suriname en opnieuw in 2018 op Curaçao, heeft Judith de opleiding tot mediator doorlopen. Zij is medeoprichter van de Mediationgroep Suriname (2011) thans onderdeel van de Stichting Mediation Professionals Suriname.

Judith is ervan overtuigd dat mediation een volwaardig alternatief kan zijn voor partijen die hun (dreigend) conflict willen oplossen in plaats van een langdurige en soms kostbare gang naar de groene tafel in te zetten. Zij is ook van mening dat advocaten vaker succesvol zouden kunnen schikken door gebruik te maken van mediationtechnieken. Dit met als resultaat een over het algemeen duurzamere oplossing en twee ‘winnaars’.

Administratie

De advocaten werkzaam bij Sewcharan & Pick worden administratief ondersteund door drie collega’s op het secretariaat, twee collega’s op de financiële administratie, een bode en een interieurverzorgster. De meeste van deze collega’s zijn reeds vele jaren verbonden aan het kantoor.

Ter versterking van ons secretariaat zijn wij op zoek naar een (assistent) SECRETARESSE m/v (voltijds dienstverband)

Wij bieden een prettige werksfeer met doorgroeimogelijkheden.