BIJDRAGE SEWCHARAN & PICK AAN DE RECHTSBELEVING EN DE RECHTSVORMING IN SURINAME

Advocaten treden op in meer of minder spraakmakende procedures en krijgen zo bekendheid bij het grote publiek doordat journalisten van de spraakmakende zaken verslag doen. Hierdoor kunnen de verrichtingen van deze advocaten rekenen op ruime publieke belangstelling, onder andere van docenten en studenten aan de juridische faculteit van de universiteit en uitgevers van juridische (vak)bladen. […]

BIJDRAGE SEWCHARAN & PICK AAN DE RECHTSBELEVING EN DE RECHTSVORMING IN SURINAME Meer lezen »

VRIJHEIDSBENEMING IN UITLEVERINGSZAKEN

Tot aan het hierna te noemen vonnis d.d. 10 januari 2008 werd in Suriname de vrijheidsbeneming van een opgeëiste persoon (iemand van wie de uitlevering door een vreemde Staat wordt verzocht) door het Openbaar Ministerie gecontinueerd zonder dat de rechter op de vordering van het Openbaar Ministerie had geoordeeld of de voortduring van de vrijheidsbeneming

VRIJHEIDSBENEMING IN UITLEVERINGSZAKEN Meer lezen »

GEEN NIET ONTVANKELIJK-VERKLARING MEER INDIEN HET HOGER BEROEP IN CIVIELE ZAKEN TE VROEG IS INGESTELD

Tot aan het hierna te melden vonnis d.d. 18 februari 2011 verklaarde het Hof van Justitie van Suriname een hoger beroep in civiele zaken dat te vroeg was ingesteld, dus was ingesteld voordat de wettelijke termijn voor het instellen van hoger beroep ingevolge de strikte toepassing van de wet was aangevangen, in de regel niet

GEEN NIET ONTVANKELIJK-VERKLARING MEER INDIEN HET HOGER BEROEP IN CIVIELE ZAKEN TE VROEG IS INGESTELD Meer lezen »

REËLE EXECUTIE

Onze wetgeving maakt de uitvoering van een veroordelend vonnis in civiele zaken zonder tussenkomst van de rechter in de meeste gevallen niet mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een executoriaal beslag op gelden die zich onder een derde bevinden maar toebehoren aan de veroordeelde, niet aan de executant, lees: de schuldeiser, al dan niet door tussenkomst van

REËLE EXECUTIE Meer lezen »

VERGOEDING TEN LASTE VAN DE STAAT BIJ ONRECHTMATIGE VRIJHEIDSBENEMING

Sedert haar oprichting heeft Sewcharan & Pick zich gericht ingezet voor een verandering van de rechtspraktijk in ons land op dit gebied. Nooit eerder, althans voor zover ons bekend, heeft de strafrechter wanneer een strafzaak geëindigd is met een vrijspraak, of bijvoorbeeld met een niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie, in ieder geval met een beslissing

VERGOEDING TEN LASTE VAN DE STAAT BIJ ONRECHTMATIGE VRIJHEIDSBENEMING Meer lezen »