DISCLAIMER

De op deze website genoemde gegevens worden enkel verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffingen en kan niet zonder meer worden gebruikt zonder beoordeling door een van onze advocaten.

Sewcharan & Pick is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Er wordt toestemming verleend om kennis te nemen van de website en de informatie erop en om daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en een verwijzing naar deze disclaimer bij die kopie is opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de informatie daarop, daaronder mede begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sewcharan & Pick niet toegestaan.

Onze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands beschikbaar. Een vertaling is op verzoek te verstrekken. Bij een geschil over de inhoud of de strekking van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de uitleg daarvan in het Surinaamse rechtsbestel bindend zijn.

Ter versterking van ons secretariaat zijn wij op zoek naar een (assistent) SECRETARESSE m/v (voltijds dienstverband)

Wij bieden een prettige werksfeer met doorgroeimogelijkheden.