De adviespraktijk richt zich op het adviseren in en opstellen van:

 • Samenwerkingsovereenkomsten tussen nationale bedrijven of organisaties, maar ook tussen nationale en buitenlandse ondernemingen
 • Koop- en verkoopovereenkomsten
 • Overeenkomsten van opdracht
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Huur en verhuurovereenkomsten
 • Volmachten
 • Arbeidsreglementen
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Directiereglementen
 • Kredietovereenkomsten
 • Financieringsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden

De adviespraktijk omvat ook:

 • Voeren van onderhandelingen
 • Geven van bedrijfs- en managementadviezen in de bedrijfsvoering van kleine, middelgrote en grote ondernemingen
 • Juridisch doorlichten van ondernemingen en organisaties teneinde deze juridisch gezond te houden
 • Adviseren en begeleiden van ondernemingen, bedrijven, branches en filialen
 • Geven van adviezen ter voorkoming van geschillen
 • Geven van schriftelijke adviezen in lopende geschillen
 • Geven van schriftelijke procesadviezen
 • Geven van allerhande juridische adviezen