DE INBEHANDELINGNEMING VAN STRAFZAKEN IN HOGER BEROEP

Tot omstreeks 2008 was het de praktijk in Suriname dat de behandeling van een strafzaak in hoger beroep vele jaren op zich liet wachten of misschien zelfs nooit in behandeling werd genomen. Termijnen van meer dan vijf jaren en in een enkel geval zelfs tien jaren, waren meer regel dan uitzondering. Veroordeelden werden daardoor

zelfs gedwongen om het ingestelde hoger beroep in te trekken om in aanmerking te komen voor de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling, met als gevolg dat een eventuele ten onrechte veroordeling voor de rest van hun leven op hun naam bleef staan, met allerlei gevolgen van dien voor hen. Op 4 februari 2008 heeft een van de aan Sewcharan & Pick verbonden advocaten een klacht ingediend tegen de Staat Suriname bij de ‘Inter-American Commission on Human Rights’ (IACHR), gevestigd in Washington, USA, op grond van onder meer artikel 8 van de American Convention on Human Rights (het recht op behandeling van een zaak binnen redelijke termijn). Bij beslissing d.d. 16 maart 2010 van de IACHR zijn nagenoeg alle verweren van de Staat Suriname zoals die door zijn advocaat tegen de klacht waren ingediend, gemotiveerd verworpen. De klacht en de beslissing van de IACHR hebben ertoe geleid dat het Hof van Justitie van Suriname inmiddels al enige tijd een aanvang heeft gemaakt met een reguliere behandeling van de strafzaken in hoger beroep. Van de voormelde beslissing van de IACHR kunt u hier kennis nemen.

Ter versterking van ons secretariaat zijn wij op zoek naar een (assistent) SECRETARESSE m/v (voltijds dienstverband)

Wij bieden een prettige werksfeer met doorgroeimogelijkheden.